Vilka personuppgifter behandlar ni?

Vi samlar in ditt namn, telefonnummer, e-postadress, leveransadress, betalningsinformation, platsinformation, IP-adress, data som tillhandahålls genom cookies.

Varför behöver ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig, såsom genomförande av köp, leverans av varor, fakturering etc. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller kundtjänst och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, utföra kund- och marknadsanalyser samt riktad marknadsföring och information.

Hur används mina personuppgifter?

Dina personuppgifter används för att kunna fullfölja leveranser samt för att skicka nyhetsbrev som du kan avvaktivera själv om så önskas. 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy.

Vad har jag för rättigheter?

Du har rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?

Pigtail AB, 559035-5029, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Pigtail AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Har du frågor om policyn eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss enligt nedan.

Kontakt

Pigtail AB

Källstigen 3

36254 Urshult

E-post: infopigtail@gmail.com